Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Публична покана

Детайли

Номер на поканата: 02.46-5
Предмет на поканата: Изготвяне на техническа документация (технически задания, методики за оценка и критерии за подбор на участници) за провеждане на процедури по ЗОП, във връзка с изпълнението на проект BG05SFOP0011.0010002 с наименование: „Трансформация на модела на административно обслужване“, финансиран от ОП „Добро управление“, процедура BG05SFOP0011.001 с бенефициент Администрацията на Министерски съвет
Дата на публикуване: 09-02-2016 17:29:50
Статус: Възложена
Краен срок за подаване на оферти: 18-02-2016 16:00:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обществени поръчкиПублична покана09-02-2016 17:29:50
Обществени поръчкиприложения към Публичната покана09-02-2016 17:29:50
Протокол от дейността на комисиятаПротокол от работата на комисията14-03-2016 12:58:36
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор за изпълнение на обществена поръчка07-04-2016 12:44:16
Договор за изпълнение на обществена поръчкаПриложение 1 към договора07-04-2016 12:44:16
Договор за изпълнение на обществена поръчкаТехническо предложение - Приложение 2 към договора07-04-2016 12:44:18
Договор за изпълнение на обществена поръчкаЦеново предложение - Приложение 3 към договора07-04-2016 12:44:18