Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Публична покана

Детайли

Номер на поканата: 02.17-184
Предмет на поканата: „Предоставяне на дейности за поддръжка, оптимизация и подобрения на системата Инфрасолв и на интернет страницата на българския СОЛВИТ център“
Дата на публикуване: 30-12-2015 10:21:15
Статус: Възложена
Краен срок за подаване на оферти: 15-01-2016 16:00:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обществени поръчкиПублична покана30-12-2015 10:21:15
Обществени поръчкиТехническо задание - Приложение № 130-12-2015 10:21:15
Обществени поръчкиИзисквания за участие - Приложение № 230-12-2015 10:21:15
Обществени поръчкиТехническо предложение и ценово предложение (образци) - Приложения № 3 и 430-12-2015 10:21:15
Обществени поръчкиПредставяне на участника, декларации, списъци - Приложения № 5-1030-12-2015 10:21:15
Обществени поръчкиПроект на договор - Приложение № 1130-12-2015 10:21:15
Обществени поръчкиПротокол от работата на комисията27-01-2016 16:15:25
Обществени поръчкиДоговор04-04-2016 10:48:27