Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Публична покана

Детайли

Номер на поканата: 02.50-78
Предмет на поканата: Медиен мониторинг и контент анализ за целите на Оперативна програма "Добро управление"
Дата на публикуване: 31-03-2016 14:21:03
Статус: Възложена
Краен срок за подаване на оферти: 11-04-2016 16:00:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обществени поръчкиПублична покана31-03-2016 14:21:03
Обществени поръчкиПълно описание и технически спецификации - Приложение № 131-03-2016 14:21:03
Обществени поръчкиТехническо предложение и Ценово предложение - Приложения № 2 и 331-03-2016 14:21:03
Обществени поръчкиПредставяне на участника, декларации, списъци, проект на договор - Приложение № 4-1131-03-2016 14:21:03
Обществени поръчкиСъобщение до средствата за масово осведомяване31-03-2016 14:21:03
Обществени поръчкиПротокол от работата на комисията04-05-2016 15:45:20
Обществени поръчкиДоговор за обществена поръчка30-05-2016 11:31:26