Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Публична покана

Детайли

Номер на поканата: 02.24-21
Предмет на поканата: „Изработка, доставка и монтаж на съоръжения за експониране на исторически вещи и археологически находки за обект: „Дворец Евксиноград“ и „ЩАЛ“, намиращи се в стопанство „Евксиноград“ гр. Варна
Дата на публикуване: 15-04-2016 10:30:00
Статус: Отменена
Краен срок за подаване на оферти: 27-04-2016 16:00:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обществени поръчкиПублична покана15-04-2016 10:30:00
Обществени поръчкиПриложение 1 - Оферта15-04-2016 10:30:00
Обществени поръчкиПриложение 2 - Техническо предложение15-04-2016 10:30:00
Обществени поръчкиПриложение 2А - Технически спецификации15-04-2016 10:30:00
Обществени поръчкиПриложение 3 - Ценово предложение15-04-2016 10:30:00
Обществени поръчкиПриложение 4 - Списък с изпълнени доставки15-04-2016 10:30:00
Обществени поръчкиПриложение 5 - Сведения за участника15-04-2016 10:30:00
Обществени поръчкиПриложение 6 - Проект на договор15-04-2016 10:30:00
Обществени поръчкиХудожествен проект и обяснителна записка дворец - част 115-04-2016 10:30:05
Обществени поръчкиХудожествен проект и обяснителна записка дворец - част 215-04-2016 10:30:06
Обществени поръчкиХудожествен проект и обяснителна записка Щал - част 115-04-2016 10:30:11
Обществени поръчкиХудожествен проект и обяснителна записка Щал - част 215-04-2016 10:30:17
Обществени поръчкиХудожествен проект и обяснителна записка Щал - част 315-04-2016 10:30:21
Обществени поръчкиКоличествена сметка15-04-2016 10:30:21
Обществени поръчкиКоличествено-стойностна сметка15-04-2016 10:30:21
Обществени поръчкиЗаповед за оттегляне на публична покана18-04-2016 14:40:18
Обществени поръчкиЗаповед за отегляне на Публичната покана18-04-2016 16:26:01