Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Публична покана

Детайли

Номер на поканата: 02.24-9
Предмет на поканата: „Доставка и монтаж на специални мебели за обект: „Дворец Евксиноград“ по проект „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на фотьойли, канапета и столове“ и Обособена позиция № 2 „Доставка на специални маси и гардероби“
Дата на публикуване: 11-12-2015 15:21:58
Статус: Отменена
Краен срок за подаване на оферти: 22-12-2015 16:00:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обществени поръчкиПриложение 1 - Оферта11-12-2015 15:21:58
Обществени поръчкиПриложение 2 - Техническо предложение11-12-2015 15:21:58
Обществени поръчкиПриложение 2А - Технически спецификации11-12-2015 15:21:58
Обществени поръчки1 част - Досие11-12-2015 15:21:59
Обществени поръчки2 част - Досие11-12-2015 15:22:04
Обществени поръчки3 част - Досие11-12-2015 15:22:06
Обществени поръчки4 част - Досие11-12-2015 15:22:08
Обществени поръчки5 част - Досие11-12-2015 15:22:11
Обществени поръчки6 част - Досие11-12-2015 15:22:15
Обществени поръчки7 част - Досие11-12-2015 15:22:18
Обществени поръчки8 част - Досие11-12-2015 15:22:22
Обществени поръчки9 част - Досие11-12-2015 15:22:24
Обществени поръчки10 част - Досие11-12-2015 15:22:25
Обществени поръчки11 част - Досие11-12-2015 15:22:27
Обществени поръчки12 част - Досие11-12-2015 15:22:28
Обществени поръчки13 част - Досие11-12-2015 15:22:29
Обществени поръчки14 част - Досие11-12-2015 15:22:29
Обществени поръчки15 част - Досие11-12-2015 15:22:30
Обществени поръчкиАрхитектурен чертеж11-12-2015 15:22:30
Обществени поръчкиОпис на тапицериите11-12-2015 15:22:32
Обществени поръчкиКоличествена сметка по ОП 111-12-2015 15:22:33
Обществени поръчкиКоличествена сметка по ОП 211-12-2015 15:22:33
Обществени поръчкиКСС по ОП 111-12-2015 15:22:33
Обществени поръчкиКСС по ОП 211-12-2015 15:22:33
Обществени поръчкиПриложение 3 - Ценово предложение11-12-2015 15:22:33
Обществени поръчкиПриложение 4 - Списък на изпълнени доставки11-12-2015 15:22:33
Обществени поръчкиПриложение 5 - Сведения за участника11-12-2015 15:22:33
Обществени поръчкиПриложение 6 - Проект на договор11-12-2015 15:22:33
Обществени поръчкиПублична покана11-12-2015 15:22:33