Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 03.10-12
Предмет на поръчката: „Доставка на компютърна техника (хардуер) за изграждане, тестване, внедряване и функциониране на СИСТЕМАТА“, по проект 2014BG05M9OP001-3.2015.001 „Разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. – „СИСТЕМА“, по ОП РЧР 2014-2020 г.
Дата на публикуване: 28-03-2016 17:49:17
Статус: Възложена
Краен срок за подаване на оферти: 12-05-2016 16:00:00
Документ Описание Дата на публикуване
Решение за откриване на обществена поръчкаРешение за откриване28-03-2016 17:49:17
Обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка28-03-2016 17:49:17
Документация за участиеДокументация за участие28-03-2016 17:49:18
Разяснение по обществена поръчкаРазяснение по обществена поръчка01-04-2016 20:03:05
Съобщение за отваряне на ценовите офертиSaobshtenie cenovi oferti D3 hardwear_16052016.doc13-05-2016 15:40:04
Протокол от дейността на комисиятаПротокол от дейността на комисията20-05-2016 14:23:01
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителРешение за класиране на участниците и определяне на изпълнител20-05-2016 14:23:01
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор за изпълнение29-06-2016 18:09:22
Договор за изпълнение на обществена поръчкаПриложения към договора29-06-2016 18:09:24
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДопълнително споразумение16-11-2016 13:39:50
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДопълнително споразумение 2 към договора28-12-2016 15:57:22
Плащане по договорПлащане по договор МС-52.txt04-12-2017 12:09:21