Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Публична покана

Детайли

Номер на поканата: 02.50-55
Предмет на поканата: „Доразвиване, поддръжка и обновяване на интернет сайта на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) и „Поддръжка и обновяване на интернет сайта на Оперативна програма „Административен капацитет ” (ОПАК)“
Дата на публикуване: 11-03-2016 14:54:53
Статус: Отменена
Краен срок за подаване на оферти: 23-03-2016 16:00:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обществени поръчкиПублична покана11-03-2016 14:54:53
Обществени поръчкиПриложения към публичната покана11-03-2016 14:54:53